KLASS 12 – Ungdjur/Kattunge

Klass för raskatt, okastrerad eller kastrerad,
som uppnått fyra månaders ålder men ännu ej fyllt sju månader under utställningsdagen.

KLASS 11 – Junior

Klass för raskatt, okastrerad eller kastrerad,
som uppnått sju månaders ålder men ännu ej fyllt tio månader under utställningsdagen.

OKASTRERAD KASTRERAD
KLASS 9 – Öppen klass

Klass för okastrerad raskatt som uppnått minst tio månaders ålder under utställningsdagen. Katt i klass
9 tävlar om CAC (Certificat d’Aptitude de Championat) – minst 93 poäng ska uppnås.
Tre CAC utdelade av tre olika domare ger titeln Champion. Det är valfritt i vilket land/länder dessa
certifikat erhålls. Katten tävlar därefter vidare i klass 7.

KLASS 10 – Kastratklass

Klass för kastrerad raskatt som uppnått minst tio månaders ålder under utställningsdagen. Katt i klass
10 tävlar om CAP (Certificat d’Aptitude de Premier) – minst 93 poäng ska uppnås.
Tre CAP utdelade av tre olika domare ger titeln Premier. Det är valfritt i vilket land/länder dessa
certifikat erhålls. Katten tävlar därefter vidare i klass 8.

KLASS 7 – Champion

Tre CACIB utdelade av tre olika domare i minst två olika länder ger titeln
Internationell Champion. Katten tävlar därefter vidare i klass 5.
Klass för raskatt som har titeln Champion (CH). Katt i klass 7 tävlar om CACIB (Certificat
d’Aptitude de Championat International de Beauté) – minst 95 poäng ska uppnås.

KLASS 8 – Premier

Klass för kastrerad raskatt som har titeln Premier (PR). Katt i klass 8 tävlar om CAPIB (Certificat
d’Aptitude de Premier International de Beauté) – minst 95 poäng ska uppnås.
Tre CAPIB, utdelade av tre olika domare i minst två olika länder ger titeln Internationell Premier.
Katten tävlar därefter vidare i klass 6.

KLASS 5 – Internationell Champion

Klass för raskatt som har titeln Internationell Champion (IC). Katt i klass 5 tävlar om CAGCIB
(Certificat d’Aptitude de Grand Championat International de Beauté) – minst 96 poäng ska uppnås.
För att erhålla titeln Grand Internationell Champion och tävla vidare i klass 3 gäller: Antingen ska
katten ha sex CAGCIB från minst tre olika domare i tre olika länder eller så ska katten ha åtta CAGCIB
från minst fyra olika domare i två olika länder.

KLASS 6 – Internationell Premier

Klass för kastrerad raskatt som har titeln Internationell Premier (IP). Katt i klass 6 tävlar
om CAGPIB (Certificat d’Aptitude de Grand Premier International de Beauté) – minst 96 poäng ska uppnås.
För att erhålla titeln Grand Internationell Premier och tävla vidare i klass 4 gäller: Antingen ska
katten ha sex CAGPIB från minst tre olika domare i tre olika länder eller så ska katten ha åtta CAGPIB
från minst fyra olika domare i två olika länder.

KLASS 3 – Grand Internationell Champion

Klass för raskatt som har titeln Grand Internationell Champion (GIC).
Katt i klass 3 tävlar om CACS (Certificat d’Aptitude au Championat
Suprême) – minst 97 poäng ska uppnås. För att erhålla titeln Supreme Champion och tävla vidare i klass 1
gäller: Antingen ska katten ha nio CACS från minst tre olika domare i tre olika länder eller så ska
katten ha elva CACS från sex olika domare i två olika länder.

KLASS 4 – Grand Internationell Premier

Klass för kastrerad raskatt som har titeln Grand Internationell Premier (GIP). Katt i klass 4 tävlar om
CAPS (Certificat d’Aptitude au Premium Suprême) – minst 97 poäng ska uppnås.
För att erhålla titeln Supreme Premier och tävla vidare i klass 2 gäller: Antingen ska katten ha nio
CAPS från minst tre olika domare i tre olika länder eller så ska katten ha elva CAPS från sex olika
domare i två olika länder.

KLASS 1 – Supreme Champion

Klass för raskatt som har titeln Supreme Champion (SC). Katt i klass 1 har uppnått den högsta titeln för
okastrerade katter och tävlar inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP. Katt i
klass 1 rangordnas inte.

KLASS 2 – Supreme Premier

Klass för kastrerad raskatt som har titeln Supreme Premier (SP). Katt i klass 2 har uppnått den
högsta titeln för kastrerade katter och tävlar inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas
hederspris, HP. Katt i klass 2 rangordnas inte