Numera är jag en diplomerad uppfödare 🙂 mer om detta kan man läsa på Sveraks hemsida. Det innebär att jag är påläst och jag förpliktar mig att följa de regler och lagar som finns. Mer finns att läsa här: https://www.sverak.se/uppfodning/uppfodardiplomering/
och här kan ni hitta mig SE*Meyma’s
https://www.sverak.se/wp-content/uploads/2021/04/Diplomerade-uppfodare-april.pdf